Sing kalebu unen-unen Jawa, yaiku?

Sing kalebu unen-unen Jawa, yaiku?

  1. bebasan, paribasan, lan saloka
  2. bebasan, saloka, lan pepindhan
  3. saloka, paribasan, lan pepindhan
  4. saloka, pepindhan, lan wilangan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. bebasan, paribasan, lan saloka.

Dilansir dari Ensiklopedia, sing kalebu unen-unen jawa, yaiku bebasan, paribasan, lan saloka.

Leave a Comment