Perhatikeun pupuh di handap ieu!MaskumambangHé barudak kudu mikir ti leuleutik,manéh kahutangan,ku kolot ti barang lahir,nepi ka ayeuna pisan. Kahutangan naon urang ku kolot téh?

Perhatikeun pupuh di handap ieu!MaskumambangHé barudak kudu mikir ti leuleutik,manéh kahutangan,ku kolot ti barang lahir,nepi ka ayeuna pisan. Kahutangan naon urang ku kolot téh?

  1. duit
  2. kanyaah
  3. harta banda
  4. elmu
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: B. kanyaah.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikeun pupuh di handap ieu!maskumambanghé barudak kudu mikir ti leuleutik,manéh kahutangan,ku kolot ti barang lahir,nepi ka ayeuna pisan. kahutangan naon urang ku kolot téh kanyaah.

Leave a Comment